REJESTRACJA 9:00 - 17:00
tel.: 12 631 88 99

Aktualności

Od 1 stycznia 2011 Umowa z NFZ w zakresie otolaryngologii

W centrum medycznym OTO MEDIC istnieje możliwość bezpłatnego wypożyczenia aparatu słuchowego dla osób ze zdiagnozowanym ubytkiem słuchu. Umożliwia to spokojne zapoznanie się z właściwościami danego aparatu.

mimo wszystko polsat tvn

dormed ue malopolskie

ue pr

Profilaktyka, diagnostyka i leczenie chorób uszu, nosa, zatok, gardła, alergii – u dzieci i dorosłych.
Kompleksowa diagnostyka zaburzeń słuchu u noworodków, dzieci i dorosłych

  • audiometria tonalna – progowa, nadprogowa, słowna
  • audiometria impedancyjna – tympanometria
  • otoemisja akustyczna – DPOAE
  • Słuchowe potencjały wywołane z pnia mózgu – ABR u dzieci i noworodków – również badania nocne
  • badania przesiewowe słuchu u noworodków
  • dobór i regulacje aparatów słuchowych i generatorów szumów oraz laseroterapia szumów usznych
  • video- i mikrootoskopia
  • medycyna pracy

Foniatria – stroboskopia strun głosowych
Logopedia – rehabilitacja dzieci i dorosłych
Ortopedia dziecięca – leczenie wad wrodzonych i nabytych narządu ruchu u dzieci (niedorozwoju i zwichnięcia stawu biodrowego u niemowląt, kręczu szyi, wad postawy, skrzywień kręgosłupa)

Audiometria tonalna - jedno z podstawowych badań, mające na celu wyznaczenie progu słyszenia w całym zakresie częstotliwości.


Audiometria słowna - badanie oceniające rozumienie mowy u pacjenta


Audiometria impedancyjna - badanie obiektywne (nie wymagające aktywnego udziału pacjenta), pozwalające w prosty i szybki sposób ocenić m.in. stan błony bębenkowej, funkcjonowanie trąbki słuchowej. Jest także bardzo pomocne przy klasyfikacji niedosłuchów i uszkodzeń typu pozaślimakowego.


Otoemisje akustyczne - badanie obiektywne, będące często elementem programów przesiewowego badania słuchu, pozwalające  na ocenę określonych funkcji ślimaka. Stosowane są  także szeroko w diagnostyce szumów usznych.


Badania elektrofizjologiczne ABR - badania obiektywne służące do oceny słuchu. Są to badania nieinwazyjne i bezbolesne.


Logopedia - poradnictwo, diagnoza, rehabilitacja – dla osób dorosłych i dzieci z uszkodzeniem słuchu, korzystających z aparatów słuchowych, po wszczepieniu implantu ślimakowego, z opóźnionym rozwojem mowy, z afazją, autyzmem, dyslalią, po udarach mózgu.


Videostroboskopia - Metoda pozwalająca ocenić przebieg drgań fałdów głosowych. Umożliwia dokładniejszą diagnostykę oraz rejestrację obrazu drgań fałdów głosowych.


Videotoskopia - pozwalająca na dokładną ocenę stanu błony bębenkowej.